Turniej o Puchar Polski ministrantów w piłce nożnej

Turniej o Puchar Polski ministrantów w piłce nożnej

Katolickie Stowarzyszenie Sportowe Rzeczypospolitej Polski w Warszawie ma zaszczyt zaprosić wszystkie drużyny przy parafiach w całym kraju do udziału w Turnieju o Puchar Polski Ministrantów w Piłce Nożnej rocznik 2008 i młodsi. Turniej odbędzie się w dniu 11.09.2021 r. w Mikołowie na obiektach sportowych LZS Orzeł Mokre, przy ul. Zamkowej 1a. ZGŁOSZENIA należy nadsyłać do dnia 05.09.2021 r., na adres e-mailowy:jerzydrynda@wp.pl Szczegółowe informacje pod nr telefonu 603 193 850

 

REGULAMIN Puchar Polski Ministrantów w Piłce Nożnej drużyn 6-cio osobowych dla uczczenia 100. rocznicy III Powstania Śląskiego –

 Udział w turnieju jest całkowicie bezpłatny – bez wpisowego. - Każda drużyna biorąca udział w turnieju, otrzymuje piłkę firmy Adidas. ORGANIZATOR Katolickie Stowarzyszenie Sportowe Rzeczypospolitej Polski w Warszawie przy wsparciu LZS Orzeł Mikołów Mokre TERMIN i MIEJSCE ROZGRYWEK - 11.09.2021 – boisko LSZ Orzeł Mikołów Mokre , ul. Zamkowa 1a Przybycie drużyn godz.: 9:00. Godz. 10:00 rozpoczęcie Turnieju CEL IMPREZY Wyłonienie najlepszych drużyn ministranckich w kraju. Powołanie reprezentacji Polski na międzynarodowy mecz ministrantów Polska – Czechy. Uczczenie 100. rocznicy III Powstania Śląskiego. Pobudzenie postaw patriotycznych w społeczeństwie. Popularyzacja sportu w społeczeństwie i zachęcenie młodzieży do uprawiania sportu oraz do podnoszenia swoich umiejętności. Wyrównanie szans młodzieży w dostępnie do uprawiania sportu oraz rywalizacji. Ukształtowanie charakterów poprzez sport, oparty na etyce wiary katolickiej.

 UCZESTNICTWO W turnieju mogą wziąć udział drużyny, które do dnia 5 września zgłoszą swój udział e-mailowo pod adresem: jerzydrynda@wp.pl. SYSTEM ROZGRYWEK Turniej zostanie przeprowadzony w jednej kategorii wiekowej 2008 i młodsi.

PRZEPISY GRY 1. W turnieju obowiązują przepisy gry PZPN oraz niniejszego regulaminu. 2. Liczba zawodników na boisku 5+1 (5 zawodników + 1 bramkarz). 3. W czasie gry można dokonać dowolną ilość zmian. Zmiany są powrotne z tym, że ilość zawodników na placu gry nie może przekraczać obowiązującej liczby. Jeżeli sędzia prowadzący zawody stwierdza przekroczenie liczby zawodników, wówczas nakłada na drużynę 2 minutową karę techniczną, strefa zmian przy ławce rezerwowych zawodników. 4. Wszystkie mecze trwają 2x10 minuty bez przerwy. W przypadku bardzo dużej frekwencji, czas gry może ulec zmianie.

 PRZEBIEG RYWALIZACJI Zgłoszono drużyny zostaną podzielone na dwie grupy, w których rozegrają mecze każdy z każdym. Zwycięstwo – 3 pkt. Remis – 1 pkt. Przegrana – 0 pkt. O kolejności w grupie decyduje największa ilość zebranych punktów. Pierwsze dwie drużyny z każdej grupy, przechodzą do dalszych rozgrywek i grają spotkania półfinałowe i finałowe o miejsca medalowe – systemem „na krzyż”. Pierwsza drużyna z jednej grypy, z drugą drużyną drugiej grupy i odwrotnie. Przegrani grają o III i IV miejsce, wygrani o I i II. 1. Zawodnicy uczestniczący w turnieju są ubezpieczeni. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wypadki w drodze na Turniej lub powrotnej do miejsca zamieszkania oraz wynikłe poza miejscem zmagań sportowych. 2. Zawodnicy powinni przedłożyć oświadczenie podpisane przez rodzica/prawnego opiekuna, że mogą wziąć udział w Turnieju na własna odpowiedzialność oraz że stan ich zdrowia zezwala na uczestniczenie w rozgrywkach. 3. We wszystkich sprawach spornych nieujętych w powyższym regulaminie decyduje organizator.

NAGRODY Drużyna, która zajmie w rywalizacji miejsce od I do IV otrzymuje puchar. Wszystkie drużyny otrzymują po 1 piłce firmy Adidas, za udział w Turnieju. Pierwsze 3 drużyny otrzymują powołanie w roku 2022 na obóz sportowo-szkoleniowy do Mikoszewa, prowadzony przez wybitnych trenerów kadry Polski Cervera oraz włoskiego klubu Juventus. Indywidualne puchary otrzymują: Najlepszy bramkarz turnieju otrzyma puchar. Król strzelców otrzyma puchar. Za najładniejszą bramkę. Najmłodszy zawodnik. Zawodnik Fair-play. Zawodnik z każdej drużyny, który będzie miał największa ilość asyst. ORGANIZATOR ZAPEWNIA Poczęstunek podczas trwania turnieju dla wszystkich jego uczestników w postaci ciepłego posiłku, cukrowej waty, drożdżówek, popcornu, herbaty.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu lub przepisów gry organizator ma prawo dyskwalifikacji zawodnika lub drużyny z rozgrywek. 2. Stan zdrowia: organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej za wypadki wynikające z udziału w turnieju osób chorych oraz skutki wypadków przed zawodami. 3. Organizator ma prawo do sprawdzenia tożsamości osób zgłoszonych do meczu. 4. Do interpretacji niniejszego regulaminu uprawniony jest jedynie organizator. 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie obiektu. 6. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminów meczu podczas trwania rozgrywek. 7. Zgłoszenie do rozgrywek jest jednoznaczne z przyjęciem zasad i reguł zawartych w regulaminie i przepisach gry. 8. O wszystkich nieujętych w regulaminie sprawach decyduje organizator. 9. Podczas uroczystości otwarcia będzie odśpiewany hymn oraz jedna zwrotką Roty – prosimy o zapoznanie się z tekstem tych utworów

Ostatnia galeria

Obejrzyj fotogalerię

Zaproszenie

24 Ogólnopolskie rozgrywki salezjańskich animatorów sportowych

24 Ogólnopolskie rozgrywki salezjańskich animatorów sportowych odbędą się w dniach 20-24 października 2021 roku w Piotrkowie Trybunalskim.
czytaj więcej

Sympozjum naukowe: "Kultura fizyczna w interakcyjnej perspektywie" i spotkanie wigilijno-świąteczne

Sympozjum naukowe: "Kultura fizyczna w interakcyjnej perspektywie" i spotkanie wigilijno-świąteczne odbędzie się 11 grudnia 2021 roku w Domu Rekolekcyjno - Formacyjnym w Warszawie na Bielanach, ul. Dewajtis 33. Spotkanie rozpocznie się o godz. 10.00.
czytaj więcej

Rozważanie na październik

Rozważania różańcowe

Tajemnice radosne I. Zwiastowanie Maryja zaufała Bogu. Zrezygnowała z własnych, szlachetnych planów. Stała się nową Ewą. Nie powtórzyła dramatu grzechu pierworodnego. Nie skupiła się na swoich wątpliwościach i lękach. Oddała siebie i swoje życie do wyłącznej dyspozycji Boga.
czytaj więcej

Goście

Szczęść Boże. Bardzo się cieszę, że ta strona wreszcie zaistniała. Oby była okazją do jeszcze lepszego ...
czytaj wiecej