Cele i zadania

Duszpasterstwo sportowców jako zadanie stawia sobie duchową i pastoralną troskę o ludzi sportu: zawodników, trenerów, działaczy i kibiców. Organizuje dla nich rekolekcje, dni skupienia i spotkania formacyjne. Animuje również imprezy o charakterze ogólnopolskim takie jak opłatek sportowców, spotkanie wielkanocne, pielgrzymka, parafiada, sympozjum naukowe. Celem tych działań jest przesycenie świata sportu wartościami ewangelicznymi i chrześcijańskimi.
czytaj więcej

Wiadomości:

Jubileusz XXV-lecia Salezjańskiej Organizacji Sportowej Rzeczypospolitej Polskiej (1992-2017)

Sport w nauczaniu Jana Pawła II S. dr Anna Świątek FMA - Katolicki Uniwersytet Lubelski SALOS czyli marzenia św. Jana Bosko o wychowaniu Ks. dr Antoni Balcerzak SDB - Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu Społeczno-kulturowe uwarunkowania Salezjańskiej Organizacji Sportowej (refleksja socjologiczno-historyczna) Prof. dr hab. Zbigniew Dziubiński - Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie
czytaj więcej

Minister Sportu i Turystyki Witold Bańka przyjął SALOS RP

Minister Sportu i Turystyki Witold Bańka przyjął SALOS RPW uznaniu wieloletniej aktywności, sukcesów w pracy z młodzieżą oraz szczególnego zaangażowania w realizację celów SALOS RP, Minister Witold Bańka przyznał 15 osobom działającym w tej organizacji odznaki „Za Zasługi dla Sportu”.
czytaj więcej

Prezydent do SALOS RP: „Sport w sposób doskonały kształtuje charaktery”.

Prezydent do SALOS RP: „Sport w sposób doskonały kształtuje charaktery”. 
Jestem zaszczycony tym, że ludzie, którzy tak niezwykłą posługę wykonują dla swoich bliskich, dla młodych ludzi, na co dzień, razem ze swoimi wychowankami, odwiedzili mnie w Belwederze, w historycznej siedzibie głowy polskiego państwa - powiedział Prezydent Andrzej Duda.
czytaj więcej

27. Ogólnopolska Pielgrzymka Sportowców

27. Ogólnopolska Pielgrzymka SportowcówNa pielgrzymce jest młody kwiat sportu, dzieci, młodzież z różnych klubów sportowych. To cieszy - mówi ks. Tomasz Kośny, wiceprezes Katolickiego Stowarzyszenia Sportowego i kapelan Klubu Parafialnego z Przyrowa - Przyjeżdżają razem z instruktorami, z trenerami, z wychowawcami, z rodzicami i widzą, jak olimpijczycy modlą się, przyjmują Komunię św., dają świadectwo swojej wiary. To buduje także na przyszłość. Ci młodzi sportowcy uzyskują u nich te wzorce do naśladowania. Sportowcy dzielą się swoimi sukcesami, niektórzy tutaj na Jasnej Górze składają swoje wota, medale, jak choćby bokser, olimpijczyk Marian Kasprzyk, złożył tutaj swój medal olimpijski”.
czytaj więcej

Zaproszenie

XXIX Międzynarodowa Parafiada Dzieci i Młodzieży

XXIX Międzynarodowa Parafiada Dzieci i Młodzieży odbędzie się w Warszawie w dniach 9-15 lipca.
czytaj więcej

XVI Międzynarodowe Szachowe Mistrzostwa Polski Duchowieństwa

XVI Międzynarodowe Szachowe Mistrzostwa Polski Duchowieństwa odbędą się w Ołtarzewie w dniach 9-17 lipca.
czytaj więcej

Rozważanie na czerwiec

Najświętsze Serce Pana Jezusa

Pierwsze zapisane w Ewangelii słowa Jezusa (dwunastoletniego) wskazują na to, iż był On tak zwyczajnym dzieckiem, że Maryja i Józef zapomnieli, czyim jest synem: Czemuście Mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca? (Łk 2, 41). Życie ukryte, cichość, posłuszeństwo i głęboka więź z Ojcem - oto wskazówki, jaki Jezus był od najwcześniejszego dzieciństwa
czytaj więcej

Myśl na dziś

"Kto chce naprawdę odnaleźć samego siebie musi nauczyć się obcować z przyrodą, bo oczarowanie jej pięknem wprowadza bezpośrednio w ciszę kontemplacji."

- Jan Paweł II

Galerie

Obejrzyj fotogalerię