XIX Ogólnopolska Pielgrzymka Sportowców Polskich

Zawsze potrzeba nam Matki, by nie błądzić
wśród życia dróg.
Zawsze potrzeba nam kogoś, kto nam wskaże
gdzie mieszka Bóg.

„Biegnę dziś modlitwą i sercem na Jasną Gorę.
Trzeba przykładać ucho do tego świętego miejsca,
Aby czuć, jak bije serce narodu w sercu Matki.
Bije zaś ono, jak wiemy, wszystkimi tonami dziejów,
wszystkimi odgłosami życia. Ileż razy biło jękiem
Polskich cierpień dziejowych. Ale również okrzykami
radości i zwycięstwa /Jan Paweł II – 1979/
Tak modlił się w tym świętym miejscu 30 lat
temu Sługa Boży Jan Paweł II.

Biegnie dziś w rytmie sportowym z modlitwą
Rodzina olimpijska, rodzina sportowa, aby

„Chwalić .. Boga w waszym ciele” /1 Kor. 6.20/
Aby usłyszeć słowa Matki, które są zawsze ciepłe,
wyważone, delikatne, szlachetne, mądre i dobre.
Bo gdy człowiek wraca od Matki, jest mocniejszy,
kiedy człowiek wraca od Matki jest lepszy,
bo Ona przypomina mu, jak uczyła mnie być dobrym,
i mocnym.

Przychodzimy do Matki, przychodzę do Matki, aby
umocniła moją wiarę, naszą wiarę.
Bo niekiedy chwiejemy się  w naszej ufności ku Bogu.
Tyle jest słów, zdań, nieprzemyślanych sądów,
które wytrącają nas z myślenia, uczciwego postępowania,
nawet modlitwy.
Pozostała ufność, którą dała i daje  nam Matka.
Nie dajcie się zwieść. Musicie być mocni.                                                         
Jeden jest Pan i Bóg.

Chwalcie … Boga w waszym ciele
Hasło, motto tegorocznej pielgrzymki.
Niekiedy człowiek jest podobny do Nikodema,
który przychodzi nocą i pyta Chrystusa;
- co mam czynić, aby być zbawionym?
- musisz się na nowo narodzić.
Na nowo się narodzić, to znaczy na nowo
uwierzyć Bogu, żebym zaczął myśleć po nowemu,
pragnął  po nowemu i po nowemu żył jak człowiek.
Tutaj na Jasnej Górze muszę na nowo odkryć
tajemnicę Boga, muszę na nowo odkryć moc Jego słowa,
które wiecznie trwa, a jest żywe i skuteczne,
Muszę na nowo odkryć potęgę modlitwy, która
czyni cuda.
Na nowo się narodzić
to znaczy na nowo zacząć miłować.
Na nowo się narodzić
to znaczy mieć nową, radosną nadzieję.

Patrzymy się w Jej oblicze, Jej oczy, tulimy się do serca
I słyszymy słowa proste, ale nasycone takim pięknem,
mądrością serca, mistyką, że są jakby kute w skale.
Tych słów, tego spojrzenia, Jej spojrzenia nie da się
wymazać, unieważnić, przekreślić.
To są Jej sportowe kamienne tablice dla nas                                                  
na czas nowych

wyzwań, nowych zadań, czas pracy nad sobą.
Ona Pani Siewna zna nasze serca, zna naszą rolę, nasze
nieużytki, biedę, miejsca zachwaszczone.
Dzisiaj Ona oczekuje od nas plonów. I znowu sieje.
Jakże pragniemy gorąco dziękować Pani Jasnogórskiej                                            
za ten miniony rok od ostatniego pielgrzymowania;
Igrzyska olimpijskie w Pekinie, mistrzostwa świata
Europy i Polski,
medale złote, srebrne i brązowe, rekordy,
zawiedzione nadzieje, brakujące setne tysięczne sekundy,
milimetry,
przejście na drugi brzeg Agaty Mróz, Kamili Skolimowskiej.
To wszystko w tej Eucharystii ogarniamy myślą i sercem.
I Pani Jasnogórskiej składamy w Jej matczyne dłonie.

W Kanie Galilejskiej, gdy zabrakło wina, powiedziała do
sług wskazując na Chrystusa: „Zróbcie wszystko
cokolwiek wam powie”.
Czego zatem oczekuje Chrystus od nas?                                                              
Po prostu tak zwyczajnie świętości.
Nie lękajmy się być świętymi, czyńmy to stulecie,

dom rodzinny, szkołę, zakłady pracy, sportowców
i sport, epoką ludzi świętych.
Dążenie do świętości w sporcie to nic innego
jak dawanie świadectwa zgodnie z zasadami Ewangelii;
być uczciwym, sprawiedliwym, rzetelnym, szlachetnym,
dbającym o godność swoją i bliźnich,
przypominanie sobie, że nasze ciało jest świątynią
Ducha Świętego, który w nas jest,
oddawanie więc Bogu chwały w ciele
Bycie otwartym na innych, służenie im radą i pomocą,
traktowanie rywalizacji jako sprawdzianu swojego
człowieczeństwa.

Potrzebujemy Chrystusa, ażeby wzmacniał nasze siły,
by przejść to trudne dziś, trudne sprawy, trudne dni.
Potrzebujemy Ciebie Matko Jasnogórska, aby z wiarą i
nadzieją popatrzeć się na człowieka.
I mieć na względzie to co Bóg o nas powie, a nie to
co ludzie dobrego czy złego powiedzą. /ks. Bosko/.
Potrzebujemy ciebie dziś, jutro, zawsze, każdego dnia                                                 
na boisku, hali sportowej, w oddaleniu od rodziny,
najbliższych, w tęsknocie za bliskimi, potrzebujemy
w domowym ognisku, na igrzyskach zimowych w                                        
Vancower, Londynie, mistrzostwach świata, Europy,
Polski, w klubach sportowych, klubach parafialnych                                                 
parafiadzie, salosie,na festynach rodzinnych.
Matko, bądź z nami w każdy czas,
o której od wiekow nie słyszano, byś opuściła tego,
kto się do ciebie ucieka.

Wydawnictwo:

Książki wydane przez Salos RP

Zapraszamy do zapoznania się z wydawnictwami Stowarzyszenia SALOS. Są wśród nich książki, prace o charakterze metodycznym oraz albumy.
więcej o książce...

Rozważanie na czerwiec

Najświętsze Serce Pana Jezusa

Pierwsze zapisane w Ewangelii słowa Jezusa (dwunastoletniego) wskazują na to, iż był On tak zwyczajnym dzieckiem, że Maryja i Józef zapomnieli, czyim jest synem: Czemuście Mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca? (Łk 2, 41). Życie ukryte, cichość, posłuszeństwo i głęboka więź z Ojcem - oto wskazówki, jaki Jezus był od najwcześniejszego dzieciństwa
czytaj więcej

Modlitwa Sportowca

Boże, pragnę Cię jak niegdyś król Salomon prosić o dar mądrości, abym sprawiedliwie podejmował decyzje sędziowskie. Tak wiele zależy ode mnie. Strzeż mnie od pomyłek, które mogą wypaczyć wynik meczu. Daj pewne oczy i sprawny umysł, bym swoją postawą przyczynił się do sportowego przebiegu rywalizacji.
czytaj więcej

Goście

Szczęść Boże! Wyrażam ogromne słowa uznania twórcom tej strony. Życzę wielu łask Bożych i natchnień ...
czytaj wiecej