II Europejskie Igrzyska

II Europejskie Igrzyska odbędą się w dniach 21-30 czerwca w Mińsku na Białorusi.
Weźmie w nich udział reprezentacja Polski licząca ponad 150 osób.
Na igrzyskach towarzyszyć będą sportowcom: ks. bp M. Florczyk i ks. Edward Pleń,

Serdecznie zapraszamy do kibicowania

Ostatnia galeria

Obejrzyj fotogalerię

Rozważanie na listopad

Wykorzystać śmierć dla życia

Śmierć traktuje się zazwyczaj bardzo negatywnie. Bo i rzeczywiście jest doświadczeniem negatywności, zła, bezsensu. Powoduje lęk i smutek, który dopada człowieka, gdy wyraźniej uprzytomni sobie swoje przemijanie. Śmierć cały czas wkrada się pod różnymi postaciami w życie. Mniej lub bardziej uświadamiamy sobie wtedy pytania, jakie stawia ona nam samym. Bezradność w odpowiedzi na nie sprawia, że ludzie, przede wszystkim w zsekularyzowanych społeczeństwach, dążą do minimalizowania rzeczywistości śmierci.
czytaj więcej

Goście

Bardzo się cieszę, że taka strona powstała. Jestem z wami i po waszej stronie.
czytaj wiecej