Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe nt. Kultura fizyczna a etos

Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe nt. Kultura fizyczna a etos

W imieniu Salezjańskiej Organizacji Sportowej Rzeczypospolitej Polskiej oraz  Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie zapraszamy do udziału w Ogólnopolskim Sympozjum Naukowym nt. Kultura fizyczna a etos oraz spotkaniu wigilijno-świątecznym, które odbędzie się w sobotę 14 grudnia br. w Domu Rekolekcyjno-Formacyjnym w Warszawie przy ul. Dewajtis 3. Początek o godz. 10.00.

Rok 2019 w środowiskach i organizacjach sportowych w naszym kraju przebiega pod znakiem jubileuszów. Stulecie swego istnienia obchodzi Polski Komitet Olimpijski, Polski Związek Piłki Nożnej, ale także Inspektoria Warszawska Salezjanów św. Stanisława Kostki, natomiast dziewięćdziesięciolecie świętuje Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Doceniając historyczny i aktualny wkład tych organizacji formalnych w rozwój polskiego sportu, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie oraz Salezjańska Organizacja Sportowa Rzeczypospolitej Polskiej postanowiły uczcić te jubileusze przez zorganizowanie Ogólnopolskiego Sympozjum Naukowego nt. Kultura fizyczna a etos.

Etos jest jednym z kluczowych pojęć antycznej etyki i rozumiany był wówczas jako szeroko rozumiany charakter, zwyczaj i przekonanie człowieka, ale także praktykowane wzory zachowań, które zostały nabyte w procesie ćwiczenia i socjalizacyjnych oddziaływań. Etos w czasach Platona i Arystotelesa dotyczył sposobu reagowania, działania, komunikowania i zachowania, w sposób charakterystyczny dla ówczesnej społeczności. W tradycji polis był związany z akceptowanym przez tę społeczność systemem wartości, norm, wzorów, zasad i zachowań. W literaturze socjologicznej najczęściej występują trzy perspektywy rozumienia tego pojęcia. Pierwsza, nazywana arystotelesowską, kładzie akcent na zastany, aktualny i zakorzeniony sposób życia. Druga, nazywana weberowską, stanowi klucz do zrozumienia zmiany społecznej, którą doskonale przedstawił Max Weber, opisując narodziny kapitalizmu pod wpływem motywacji religijnej, a konkretnie etyki protestanckiej. Trzecia związana jest z etyką rycerską, którą wprowadziła do obiegu naukowego i spopularyzowała Maria Ossowska.

Celem Sympozjum jest ukazanie wielowymiarowych i wielokierunkowych związków występujących między kulturą fizyczną a etosem. Ukazanie zagadnienia z perspektywy nauk humanistycznych i społecznych, z pozycji różnych założeń teoretycznych i metodologicznych, ale także dyscyplinarnych, w tym filozofii, teologii, socjologii, antropologii kulturowej, psychologii, pedagogiki, prawa i historii.

Uprzejmie informujemy, że uczestnicy zostaną obdarowani monografią pod redakcją naukową Zbigniewa Dziubińskiego i Natalii Organisty zatytułowaną Kultura fizyczna a etos, na którą składa się 30 poznawczo interesujących rozdziałów, przygotowanych przez przedstawicieli różnych środowisk naukowych.

Więcej informacji oraz program

Ostatnia galeria

Obejrzyj fotogalerię

Zaproszenie

WIOSENNE SPOTKANIE DIECEZJALNYCH DUSZPASTERZY SPORTOWCÓW ODWOŁANE.

Wiosenne spotkanie diecezjalnych duszpasterzy sportowców, które było zaplanowane na 20 kwietnia 2020 roku w siedzibie Konferencji Episkopatu Polski zostaje ODWOŁANE.
czytaj więcej

XVI Mistrzostwa Polski księży w piłkę halową. NOWY TERMIN

Drodzy Kapłani Sportowcy! W związku z zaistniałą sytuacją /epidemia koronawirusa/ XVI Mistrzostwa Polski Księży w Halowej Piłce nożnej w Diecezji Tarnowskiej /Bochnia i Rzezawa/, które miały się odbyć 24-25 kwietnia 2020 r. zostają przesunięte na listopad 2020 /prawdopodobnie 13-14 listopad 2020 r./
czytaj więcej

Rozważanie na kwiecień

Przykazanie miłości nie jest nakazem, ale zaproszeniem

Jeśli miłość Boga zapuściła w człowieku głębokie korzenie, to jest on w stanie kochać nawet tych, którzy na to nie zasługują, tak jak to właśnie czyni Bóg względem nas..Ojciec i matka nie kochają swoich dzieci tylko wtedy, gdy na to zasługują: kochają je zawsze, chociaż oczywiście dają im do zrozumienia, kiedy popełniają błędy. Uczymy się od Boga, aby zawsze chcieć tylko i jedynie dobra a nigdy zła. Uczymy się patrzeć na drugiego nie tylko naszymi oczyma, ale także spojrzeniem Boga, które jest spojrzeniem Jezusa Chrystusa. Jest to spojrzenie, który pochodzi z serca i nie zatrzymuje się na tym co powierzchowne, przechodzi ponad pozorami i udaje się jemu pojąć najgłębsze pragnienia drugiego: by być wysłuchanym, by bezinteresownie zwrócić na niego uwagę, jednym słowem: by być kochanym.
czytaj więcej

Goście

Za posrednictwem tej strony, z dalekiego Chile, w kontekscie noworocznym, chce podziekowac wszystkim polskim sportowcom ...
czytaj wiecej