Decyzje Zarządu PKOL

Decyzje Zarządu PKOL

Podczas ostatniego tegorocznego posiedzenia Zarządu, Polski Komitet Olimpijski przyjął nowego członka olimpijskiego – Polski Związek Surfingu oraz nowego członka zwyczajnego – Stowarzyszenie OlimpijczycyPL. Wyłoniono także laureatów Nagrody „Nadzieje Olimpijskie” im. Eugeniusza Pietrasika, ale także ustalono datę Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego PKOl.

Tuż przed rozpoczęciem obrad Prezes PKOl Andrzej Kraśnicki, Sekretarz Generalny PKOl Adam Krzesiński oraz Skarbnik PKOl Andrzej Witkowski, w imieniu wszystkich członków Zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz pracowników biura Komitetu podziękowali Pani Hannie Bielczyk-Długosz za 18-letnie kierowanie finansami PKOl. Kompetencje dyrektora działu finansowego PKOl przejmie teraz Paweł Rodzoch. Pani Hanna pozostaje nadal w szeregach biura PKOl, aby dalej służyć

– Bardzo dziękujemy Pani Haniu za 18 lat pilnowania finansów Polskiego Komitetu Olimpijskiego – powiedział Sekretarz Generalny PKOl Adam Krzesiński. – Przez te wszystkie lata pracy Pani Hania czuwała nad polityką finansową Komitetu i rozwiązywała wszystkie najtrudniejsze sprawy. Dziękujemy!

Gratulacje od Zarządu PKOl odebrał także Jacek Bierkowski – członek Prezydium Polskiego Komitetu Olimpijskiego, który jako jeden z 25 osób na świecie został odznaczony złotym medalem w uznaniu zasług dla Międzynarodowej Federacji Szermierczej FIE. To najwyższy zaszczyt jakim można zostać uhonorowanym w świecie szermierki. Gratulacje!

Przyjęto także budżet Polskiego Komitetu Olimpijskiego na 2023 rok, którego plan przedstawił Skarbnik Komitetu Andrzej Witkowski.

Jednym z głównych punktów porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie terminu Walnego Sprawozdania Sprawozdawczo-Wyborczego PKOl. Prezes Andrzej Kraśnicki zaproponował termin 22.04.2023, co członkowie zarządu przyjęli uchwałą. Prezes Kraśnicki poprosił równocześnie Zarząd o upoważnienie go do zmiany terminu Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego PKOl, w momencie gdy stan zagrożenia epidemicznego zostałby zniesiony do końca roku 2022, na co członkowie Zarządu się zgodzili jednogłośnie. – Kiedy okaże się, że stan zagrożenia epidemicznego zostanie odwołany z końcem bieżącego roku, wtedy zgodnie z obowiązującym prawem, Walne Sprawozdanie Sprawozdawczo-Wyborcze PKOl powinno odbyć się do 60 dni po jego zakończeniu, czyli na koniec lutego. Wtedy podejmę takie działania – powiedział Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Andrzej Kraśnicki.

W związku z tym powołano także Komisję Zjazdową, w skład której weszli: Zenon Hajduga – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej PKOl, Andrzej Witkowski – Skarbnik PKOl oraz Paweł Rodzoch – nowy dyrektor działu finansowego Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

Następnie Prezes Spółki Igrzyska Europejskie 2023, organizującej przyszłoroczne III Igrzyska Europejskie Kraków-Małopolska 2023, przedstawił stan przygotowań do tej największej, multidyscyplinarnej imprezy sportowej w Europie, jaka zostanie zorganizowana w 2023 roku. Marcin Nowak poinformował, że Komitet Organizacyjny rozpoczął kampanię promocyjną w mediach. Jej cel to pozyskanie około 7 tysięcy wolontariuszy bardzo potrzebnych przy organizacji tak wielkiej imprezy sportowej. Ponadto członkowie Zarządu dowiedzieli się, że w aż 19 z 21 sportów olimpijskich, podczas IE 2023 odbędą się kwalifikacje olimpijskie do Igrzysk XXXIII Olimpiady Paryż 2024.

– Wartość promocji Polski jaką poprzez sport dadzą nam Igrzyska Europejskie to miliardy złotych – powiedział Prezes PKOl Andrzej Kraśnicki, który poinformował także, że pozytywną ocenę stanu przygotowań do Igrzysk Europejskich wystawił organizatorom Przewodniczący Komisji Koordynacyjnej ds. IE 2023 przy EOC Hasan Arat.

Wybrano także szefa misji na II Igrzyska Sportów Plażowych ANOC Bali 2023, które odbędą się latem przyszłego roku w Indonezji. Funkcję tę powierzono Iwonie Łotysz, zastępcy sekretarza generalnego PKOl, która cztery lata temu podjęła się tego zadania podczas I Igrzysk Sportów Plażowych w Doha.

Podczas swojego ostatniego posiedzenia w tym roku Zarząd PKOl przyjął do swojego grona nowego członka olimpijskiego – Polski Związek Surfingu oraz nowego członka zwyczajnego – Stowarzyszenie OlimpijczycyPL. Nowi członkowie PKOl podziękowali zarządowi za zaufanie oraz zapewnili, że poprzez swoją działalność będą wzmacniać Ruch Olimpijski i pracować na rzecz jego rozwoju.

Wybrano również laureatów Nagrody „Nadziei Olimpijskich” im. Eugeniusza Pietrasika za 2022 rok. Członkowie Zarządu PKOl spośród rekomendowanych kandydatów nagrodę przyznali: Adriannie Kąkol (sprint kajakowy). Urodzona w 2001 roku zawodniczka w 2022 roku wywalczyła m.in. mistrzostwo świata w osadzie K4 na 500 m oraz mistrzostwo Europy K4 500 m. Spośród męskich kandydatów do tej nagrody wybrano Ksawerego Masiuka (pływanie). Urodzony w 2004 r. pływak w mijającym roku wywalczył brązowy medal MŚ seniorów na 50 m stylem grzbietowym i był 6. na 100 m tym samym stylem. Na swoim koncie ma także wiele medali z MŚ i ME juniorów.
Nagrody zostaną wręczone laureatom podczas Noworocznego Spotkania Rodziny Olimpijskiej na początku stycznie 2023 r. w Warszawie.

Jednym z ważnych punktów porządku obrad była także zmiana w Zarządzie Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Polski Związek Gimnastyczny poprosił o odwołanie z tego grona swojego przedstawiciela Jana Wieteskę, a w jego miejsce powołanie obecnego Prezesa PZG – Leszka Blanika.

Informacje na temat programu pomocy uczelni wyższych studentom przygotowującym się do Igrzysk Olimpijskich przedstawił prof. Andrzej Rokita – rektor Akademii Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu.

W spotkaniu uczestniczył ks. Edward Pleń sdb, krajowy duszpasterz sporetowców i członek Zarządu PKOL.

Ostatnia galeria

Obejrzyj fotogalerię

Zaproszenie

Wiosenne spotkanie diecezjalnych duszpasterzy sportowców

Wiosenne spotkanie diecezjalnych duszpasterzy sportowców odbędzie się w Centrum Olimpijskim im. Jana Pawła II (Muzeum Sportu i Turystyki) w Warszawie, ul. Wybrzeże Gdyńskie 4. Rozpocznie się o godz. 10.30
czytaj więcej

XXII Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Duchowieństwa w szachach klasycznych

XXII Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Duchowieństwa, w szachach klasycznych odbędą się w Wyższym Seminarium Duchownym w Sandomierzu, ul. Stefana Żeromskiego 6, 27-600 Sandomierz, w dniach od 10 do 15 lipca 2023 roku na dystansie 9-u rund systemem szwajcarskim.
czytaj więcej

Rozważanie na kwiecień

Przykazanie miłości nie jest nakazem, ale zaproszeniem

Jeśli miłość Boga zapuściła w człowieku głębokie korzenie, to jest on w stanie kochać nawet tych, którzy na to nie zasługują, tak jak to właśnie czyni Bóg względem nas..Ojciec i matka nie kochają swoich dzieci tylko wtedy, gdy na to zasługują: kochają je zawsze, chociaż oczywiście dają im do zrozumienia, kiedy popełniają błędy. Uczymy się od Boga, aby zawsze chcieć tylko i jedynie dobra a nigdy zła. Uczymy się patrzeć na drugiego nie tylko naszymi oczyma, ale także spojrzeniem Boga, które jest spojrzeniem Jezusa Chrystusa. Jest to spojrzenie, który pochodzi z serca i nie zatrzymuje się na tym co powierzchowne, przechodzi ponad pozorami i udaje się jemu pojąć najgłębsze pragnienia drugiego: by być wysłuchanym, by bezinteresownie zwrócić na niego uwagę, jednym słowem: by być kochanym.
czytaj więcej

Goście

Szczęść Boże! Wyrażam swoją radość z powstania strony. Zapraszam też na www.sportowcy.czest.pl - stronę ...
czytaj wiecej