V Turniej piłki nożnej dla dzieci i młodzieży

V Turniej piłki nożnej dla dzieci i młodzieży z okazji Dnia Dziecka – 31 maja 2013 r.

 

ORGANIZATOR:
Katolickie Stowarzyszenie Sportowe Rzeczpospolitej Polski

Parafialny Klub Sportowy św. Stanisław Danków

PATRONAT: 

Urząd Gminy Lipie

PATRONAT MEDIALNY:

www.sport.czest.pl

www.astar.czest.pl

Gazeta Kłobucka

Dziennik Zachodni

MIEJSCE ROZGRYWEK:

- boiska sportowe w Lipiu

TERMIN ROZGRYWEK:

31 maja 2013 – od g. 9.00 – 18.00

CEL MPREZY:

- centralne obchody jubileuszowego 5 roku działalności Parafialnego Klubu Sportowego św. Stanisław Danków,

- Popularyzacja piłki nożnej i umożliwienie młodzieży i dorosłym udziału w atrakcyjnej formie czynnego wypoczynku i sportowej rywalizacji w czasie wolnym od pracy i zajęć szkolnych.
UCZESTNICTWO:
- Turniej jest ogólnodostępny – po wcześniejszym zgłoszeniu

Zgłoszenie  uczestnictwa do 15 maja 2013 r.  u ks. Tomasza Kośnego (tel. 505837856) lub na meila kostomek6@interia.pl

SYSTEM ROZGRYWEK:

W rozgrywka udział mogą wziąć osoby z rocznika 2001 i młodsi

12 drużyn i z rocznika 2004 i młodsi 12 drużyn


I. PRZEPISY OGÓLNE

1. Każda drużyna posiada swojego trenera, który zgłasza drużynę i odpowiada za wszelkie sprawy związane z drużyną. Trenerzy i kapitanowie zespołów zobowiązani są do dopilnowania, aby zawodnicy danego zespołu zapoznali się z obowiązującym regulaminem i zgodnie go przestrzegali. Zgłoszenie drużyny jest jednoznaczne z przyjęciem obowiązującego regulaminu przez uczestników zawodników.

2. Podpisując zgłoszenie trener oświadcza, że wszyscy zawodnicy są zdrowi i nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do gry w piłkę nożną .

·         W przypadku jakiegokolwiek nieszczęśliwego wypadku, który spowodował utratę zdrowia własnego oraz u osób drugich odpowiedzialność prawna spada na sprawcę.

3.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieszczęśliwe wypadki

·         Biorący udział w rozgrywkach zawodnicy nie są objęci ubezpieczeniem NNW .Wszyscy biorą udział w Turnieju Piłki Nożnej   na własną odpowiedzialność. Nikt nie będzie wnosił do Organizatorów roszczeń z tytułu uszczerbku na zdrowiu lub strat materialnych powstałych na skutek udziału w Turnieju

·         Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaginioną odzież, obuwie i inne przedmioty pozostawione w udostępnionych szatniach lub na obiekcie.

·         Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania wizerunku zawodników grających w w turneju dla celów marketingowych

4.  Organizator rozgrywek zapewnia: boisko do gry z nawierzchnią trawiastą wraz z oświetleniem, ,  szatnie i sprzęt sportowy (piłki, znaczniki) oraz sędziego zawodów.

Wpisowe Turnieju wynosi 150 zł

·          Czas trwania spotkania 12  minut.

·          Mecze rozgrywane są szóstkami (w tym bramkarz), dokonywanie zmian w czasie gry systemem „hokejowym”. Tylko w wyznaczonej strefie zmian.

·         Drużyna liczyć może max 12 zawodników,

·         Organizator nie bierze odpowiedzialności za wypadki i kontuzje wynikłe w czasie trwania rozgrywek. .

·         Wszelkie sprawy nie ujęte niniejszym regulaminem należą do interpretacji przez organizatora.

·         Nie stosuje się spalonych.

Wszystkie drużyny otrzymają pamiątkowe puchary oraz dyplomy za udział w Turnieju. Każdy zawodnik i trener otrzyma pamiątkowy medal jubileuszowy.

Będą także przygotowane statuetki dla indywidualnych

zawodników.

Dla każdego zawodnika i trenera obiad.

Zapowiedź turnieju, wyniki meczy z turnieju, sprawozdanie i zdjęcia będą umieszczone na stronie  internetowej:www.dankow.futbolowo.pl

II. ORGANIZACJA ROZGRYWEK

1.Dokładny system rozgrywania zostanie podany po upływie terminu zgłoszeń jest uzależniony od ilości zgłoszonych drużyn
2. Za zwycięstwo drużyna otrzymuje 3 punkty, za remis 1 pkt, przegrana 0 pkt,

O kolejności w tabeli decyduje:

– ilość zdobytych punktów,

– wynik bezpośredniego pojedynku między drużynami

– ilość goli dodatnich wynikająca z różnicy goli zdobytych i  straconych,
– ilość zdobytych goli w turnieju,.


III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu lub przepisów gry organizator ma prawo:

•weryfikacji wyniku meczu,

•dyskwalifikacji zawodnika lub drużyny z rozgrywek.

2.Do zmian niniejszego regulaminu uprawniony jest jedynie organizator.

Przepisy gry:

1. Mecze trwają  12 minut

2. Drużyny grają po 6 zawodników w tym bramkarz

3. Zmiany zawodników w czasie meczu odbywają się na zasadach hokejowych z bocznej linii boiska ( w wyznaczonych sektorach.)

4. Bramkarz może łapać piłką w polu bramkowym. Po wyjściu piłki za linie końcową bramkarz wprowadza piłkę do gry nogą.

5. Rzuty wolne pośrednie i bezpośrednie wg interpretacji sędziego.

6. Obowiązują rzuty rożne z narożnika boiska. 

7. Przy rzutach wolnych zawodnicy stoją 5 m od piłki.

8. Aut wybijany jest nogą z linii bocznych boiska.

9. Za grę niedozwolona - wykluczeniem z gry na 2-5 minuty, kara meczu, lub wykluczenie z gry w całym turnieju.

10. Jeżeli drużyna grając w osłabieniu traci bramkę zawodnik ukarany 2 lub 5 minutami powraca do gry. ( Jeżeli przebywają dwaj lub trzej zawodnicy na ławce kar to po bramce wraca jeden zawodnik na pole gry – dłużej odbywający karę)

11. W pozostałych przypadkach mają zastosowanie przepisy PZPN

 

 

 

Ostatnia galeria EURO 2012

Obejrzyj fotogalerię

Katecheza:

Wzajemne zależności religii i sportu

Wzajemne zależności religii i sportu

Dziękujemy dziś Tobie, Panie Jezu, za łaskę zdrowia i radość
z uprawiania sportu, którymi nas obdarzasz. ...
czytaj więcej...

Modlitwa Sportowca

Boże, Ty wiesz, że nie żyję sam na świecie. Drugi człowiek to wielki dar. Dlatego dziękuję za ludzi, których stawiasz na mojej drodze. Dziękuję za moją drużynę, za trenerów, działaczy, za tych, którzy dbają o nasze zdrowie i wszystkich, którzy pracują dla dobra drużyny.
czytaj więcej

Goście

Szczęść Boże! Wyrażam swoją radość z powstania strony. Zapraszam też na www.sportowcy.czest.pl - stronę ...
czytaj wiecej